Animage Infotainment • Box 1459 • 251 14 Helsingborg • 042-215190 • info@animage.se

Animage bildades i Göteborg hösten 1988 av Thomas Olsson.

 

Affärsidén är att erbjuda visualiseringar och presentationer av produkter, tjänster

och företag med hjälp av 3D-illustrationer, animation, film och interaktiva lösningar.

 

Under årens lopp har vi haft ett stort spann av

kunder. Stora som små. Svenska som inter-

nationella. Ofta återkommande kunder men

även de som kommer tillbaka med 10 års

mellanrum(!).

 

Läkemedel, medicinteknik, dagligvaror och logistik är

4 områden där vi jobbat upp särskild kunskap.

 

Följande är exempel på nuvarande och återkommande kunder:

 

 

 

 

 

 

Välkommen att bli en i listan! Hör av dig!

 

info@animage.se

copyright Animage 2019